Category Archives: Đất Nền Quy Nhơn

Đất nền Quy Nhơn đang tăng lên từng ngày, nhưng giá bất động sản Quy Nhơn vẫn còn thấp so với các thành phố du lịch biển khác. Mang đến cơ hội đầu tư và bứt phá về khả năng thiết lập giá mới. Chứng tỏ biên độ tăng giá vẫn còn khá cao.

Và xu hướng dịch chuyển đầu tư bất động sản Tỉnh lẻ của các nhà đầu tư ngày một lớn.

Những yếu tố làm giá Đất nền Quy Nhơn tăng mạnh trong những năm gần đây:

  • Cơ sở hạ tầng phát triển.
  • Nhiều dự án bất động sản được triển khai.
  • Dòng tiền đầu tư của các ông lớn trong lĩnh vực bất động sản chảy về Quy Nhơn.
  • Định hướng phát triển du lịch của Tỉnh.
  • Nhu cầu ở thực ngày càng lớn.